Dodana: 4 kwiecień 2018 12:36

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2018 12:36

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert. Realizacja zawodów ogólnopolskich o wejście do II ligi Piłki Siatkowej

Dnia 29 marca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Bestios pn. „Realizacja zawodów ogólnopolskich o wejście do II ligi Piłki Siatkowej”.

Ilustracja do artykułu siatkowka1.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 5 kwietnia do dnia
11 kwietnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook