Dodana: 29 marzec 2019 15:42

Zmodyfikowana: 29 marzec 2019 15:42

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXIV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”

Dnia 28 marca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok pn. „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXIV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączeniu

facebook