Dodana: 20 luty 2018 10:11

Zmodyfikowana: 20 luty 2018 10:24

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo”

Dnia 16 lutego 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy „PODLASIE” pn. „Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo”

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl  w terminie od dnia 21 lutego do dnia
27 lutego 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania: TUTAJ

facebook