Dodana: 28 maj 2019 08:54

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2019 13:39

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Olimpiadka Kubusia Puchatka”

Dnia 24 maja 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy "Narew" w Łapach pn. „Olimpiadka Kubusia Puchatka”.

Maska Kubusia Puchatka na fotelu.jpg

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 3 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

 

fot.: pixabay

facebook