Dodana: 2 czerwiec 2016 15:12

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2016 15:12

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert. I Otwarty Turniej Karate Kyokushin IKO

Dnia 2 czerwca 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Białostocki Klub Karate Kyokushin "KANKU" pn. „I Otwarty Turniej Karate Kyokushin IKO”.

Ilustracja do artykułu black-belt-894190_960_720.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 9 czerwca 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook