Dodana: 21 kwiecień 2016 14:14

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2016 14:15

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 21 kwietnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola pn. „XX Cross Trzeźwości w Suchowoli”

Ilustracja do artykułu cross mau.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania

facebook