Dodana: 9 sierpień 2019 08:43

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2019 10:58

Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 8 sierpnia 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży pn. „Mistrzostwa Polski Młodzików w Boksie”.

Bokser stojący na czarnym tle, jego twarz spowita w cieniu rzucanym przez czerwone rękawice bokserskie

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 sierpnia 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączniku

fot. Pixabay

Pliki do pobrania

facebook