Dodana: 9 lipiec 2019 11:12

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2019 11:12

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 8 lipca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej” pn. „Finał Pucharu Polski Nordic Walking Hajnówka 2019”.

Dwie osoby idą ulicą z kijkami do nordic walking.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia 16 lipca 2019r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook