Dodana: 29 luty 2016 13:16

Zmodyfikowana: 29 luty 2016 13:16

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Klub Judo Politechniki Białostockiej

Dnia 26 lutego 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Judo Politechniki Białostockiej pn. „Akademickie Mistrzostwa Polski w Judo”

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 7 marca 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania

facebook