Dodana: 10 kwiecień 2018 13:36

Zmodyfikowana: 10 kwiecień 2018 13:40

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 9 kwietnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „5 Międzynarodowe Zawody w Kajakarstwie Memoriał im. Ireneusza Skowrońskiego”

Ilustracja do artykułu kayaking-1149886_960_720 (1).jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 17 kwietnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:TUTAJ

 

 

 

facebook