Dodana: 29 marzec 2018 14:20

Zmodyfikowana: 29 marzec 2018 14:38

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 28 marca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate pn. „Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar International Budokai”

Ilustracja do artykułu karate200.png

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 marca do dnia 5 kwietnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook