Dodana: 6 czerwiec 2016 15:22

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2016 15:22

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 3 czerwca 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI pn. „Błotna Liga Mistrzów - Klubowe Międzynarodowe Zawody w Piłce Nożnej Błotnej 2016” Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączniku

Pliki do pobrania

facebook