Dodana: 25 listopad 2015 12:12

Zmodyfikowana: 25 listopad 2015 12:12

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 24 listopada 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Tenisa Stołowego w Wysokiem Mazowieckiem pn. „Świąteczny Wojewódzki Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego”.

Ilustracja do artykułu table-tennis-815715_640.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl  w terminie do dnia 2 grudnia 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.


Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook