Dodana: 23 maj 2017 10:16

Zmodyfikowana: 23 maj 2017 10:16

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert – Fundacja Nowa Wola

Dnia 19 maja 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Nowa Wola pn. „Integracyjne spotkanie Sportowe „Dobra Wola”

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 30 maja 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania TUTAJ

facebook