Dodana: 8 grudzień 2016 13:44

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2016 13:44

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - XX Jubileuszowy Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

Dnia 8 grudnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Technik Augustów pn. „XX Jubileuszowy Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego”.

Ilustracja do artykułu 7f3da780a190292b1e7af744e364394b9422d789.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook