Dodana: 10 luty 2017 09:51

Zmodyfikowana: 10 luty 2017 09:51

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Organizacja 1/4 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej

Dnia 9 lutego 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Augustów pn. „Organizacja 1/4 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej”.

Ilustracja do artykułu piłka-siatkówka-mikasa-1.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 17 lutego 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

facebook