Dodana: 22 listopad 2019 09:17

Zmodyfikowana: 22 listopad 2019 09:17

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - KSB

Dnia 21 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Białystok pn. „Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie”.

Ilustracja do artykułu sports-1436918_960_720.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 23 listopada 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania ⇒ link do strony 

fot.: pixabay

  

 

facebook