Dodana: 9 listopad 2016 14:37

Zmodyfikowana: 9 listopad 2016 14:37

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Konferencja „Sport strzelecki a obronność ojczyzny”

Dnia 9 listopada 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” w Białymstoku pn. „Konferencja „Sport strzelecki a obronność ojczyzny”.

Ilustracja do artykułu 750x400_strzelnica-grom-gdansk.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook