Dodana: 29 grudzień 2015 09:49

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2015 09:49

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - III Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym

Dnia 28 grudnia 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży pn. „III Grand Prix Polski Seniorów w Tenisie Stołowym”.

Ilustracja do artykułu table-tennis-407489_960_720.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook