Dodana: 31 sierpień 2016 09:34

Zmodyfikowana: 31 sierpień 2016 09:34

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Grand Prix Europy i Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za wyciągiem

Dnia 30 sierpnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół w Słobódce pn. „Grand Prix Europy i Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za wyciągiem”.

Ilustracja do artykułu WadeWilliams-deep-4-38.jpeg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 6 września 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook