Dodana: 18 listopad 2016 13:03

Zmodyfikowana: 18 listopad 2016 13:03

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie

Dnia 16 listopada 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy Białystok pn. „Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie”.

Ilustracja do artykułu $_32.JPG

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook