Dodana: 22 wrzesień 2015 12:14

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2015 12:19

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 15 września 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej pn. „Podlaskie na Drodze do Euro 2016” w okresie od 20.11.2015 r. do 22.11.2015 r.

Ilustracja do artykułu handball-150163_640.png

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: konrad.ostaszewicz@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 29 września 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Ofreta w załączniku 

Pliki do pobrania

facebook