Dodana: 16 lipiec 2015 15:24

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2015 15:24

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 16 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe „HELIOS” pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet – Women Cup Białystok”.

Ilustracja do artykułu the-ball-488709_1280 (1).jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook