Dodana: 21 maj 2019 13:03

Zmodyfikowana: 27 maj 2019 14:51

Mistrzostwa Polski AZS w boksie - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 20 maja 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Bokserski Klub Sportowy Tiger w Łomży pn. „Mistrzostwa Polski AZS w boksie”.

Bokser uderza w worek.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 maja 2019 r. do dnia 28 maja 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

fot.pixabay/alexcsiki

Oferta do pobrania w załączniku.

Pliki do pobrania

facebook