Dodana: 29 styczeń 2021 14:18

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2021 16:04

Międzynarodowy Wyścig Kolarski. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Fundacja „Maratony Kresowe” w czwartek (28.01) złożyła ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Wyścig Kolarski UCI C2 - Puchar Polski XCO „Rusza Peleton”.

Kierownica roweru oznakowanego numerem 52. Na odznace napis "Maratony Kresowe"

Oferta została złożona na podstawie na ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 stycznia 2021 r. do dnia 5 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

tekst: Michał Kiejko
oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook