Dodana: 23 wrzesień 2019 11:24

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 11:24

Memoriał szachowy im. Ludwika Zamenhofa. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 20 września 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku pn. „Organizacja 38. Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa”.

Szachy

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 24 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

facebook