Dodana: 18 lipiec 2019 10:26

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 10:26

Leksykon Olimpijczyków. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 16 lipca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Leksykon Olimpijczyków Regionu Północno-Wschodniej Polski”. Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Pięć kolorowych, przecinających się kółek - symbol Olimpiady.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 19 lipca 2019 r. do dnia 25 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook