Dodana: 18 lipiec 2019 10:26

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 10:26

Leksykon Olimpijczyków. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 16 lipca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Leksykon Olimpijczyków Regionu Północno-Wschodniej Polski”. Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Pięć kolorowych, przecinających się kółek - symbol Olimpiady.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 19 lipca 2019 r. do dnia 25 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

facebook