Dodana: 14 październik 2015 11:53

Zmodyfikowana: 14 październik 2015 11:53

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 13 października 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Danex” pn. „III Wojewódzka Sztafeta Niepodległości „Bogu i Polsce”.

Ilustracja do artykułu run-750466_640.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 22 października 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook