Dodana: 6 luty 2018 11:08

Zmodyfikowana: 6 luty 2018 11:08

Aktywne odkrywanie dziedzictwa kulturowego wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej – otwarty konkurs ofert

W dniu 02 lutego 2018 r. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne odkrywanie dziedzictwa kulturowego wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 06 lutego 2018 r. do dnia
12 lutego 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook