Dodana: 18 kwiecień 2014 08:27

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2014 08:27

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 17 kwietnia 2014 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Narew” w Łapach pn. „Międzynarodowy Turniej Judo Olimpiadka Kubusia Puchatka”

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl  w terminie od dnia 22 kwietnia 2014 r. do dnia 28 kwietnia 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

 

Oferta UKS Narew Łapy.pdf
facebook