Dodana: 11 luty 2019 13:18

Zmodyfikowana: 11 luty 2019 13:31

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Puchar Polski w Wyścigu Kolarskim MTB XC w klasie międzynarodowego wyścigu UCI-C3”.

Ilustracja do artykułu kolarstwo-konkurs-male.jpg

Dnia 7 lutego 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda” Białystok pn. „Puchar Polski
w Wyścigu Kolarskim MTB XC w klasie międzynarodowego wyścigu UCI-C3”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 lutego 2019 r. do dnia 18 lutego 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

 

Pliki do pobrania

facebook