Dodana: 2 kwiecień 2019 23:43

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2019 11:18

Skład Rady Seniorów i Prezydium

Prezydium Rady Seniorów

 • Przewodnicząca Rady – Jolanta Wołągiewicz,
 • Wiceprzewodnicząca Rady – Grażyna Czajkowska,
 • Sekretarz Rady – Maria Jolanta Lauryn.

Skład Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji:

 1. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 2. Prof. dr hab. Med. Barbara Małgorzata Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 3. Katarzyna Ancipiuk, przedstawiciel Departamentu Organizacji i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 4. Alina Pyłkowska, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 5. Zdzisława Sawicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 6. Jolanta Wołągiewicz, specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski
 7. Krystyna Cylwik, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 8. Jan Kalinowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku
 9. Maria Jolanta Lauryn, przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów
 10. Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów
 11. Stanisław Danilewicz, przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej
 12. Mikołaj Żabiński, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siemiatyckim Ośrodku Kultury
 13. Jerzy Andrzej Nazaruk, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z filią w Puńsku
 14. Teresa Sołowiej, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce
 15. Irena Czerwionka, przedstawiciel Klubu Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzi
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook