Dodana: 4 kwiecień 2019 10:02

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2019 10:47

Pierwsze spotkanie i konkretne propozycje

Harmonogram działań na 2019 rok wraz z projektem budżetu rady, program telewizyjny i gazeta seniorów - to tylko niektóre z propozycji, jakie padły w środę (3 kwietnia br.) podczas pierwszej w tym roku i pierwszej z udziałem marszałka Artura Kosickiego, Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Trzy osoby za stołem. Z prawej Maria Jolanta Lauryn, po środku przemawiający na stojąco marszałek Artur Kosicki, po lewej Jolanta Wołągiewicz.

- Przychodzę do Państwa z konkretną propozycją. Chciałbym, by to była aktywna rada, abyśmy wspólnie ustalili harmonogram na 2019 rok oraz budżet, który obejmie nie tylko bieżącą działalność i cykliczne uroczystości, ale też projekty, których realizacja realnie wpłynie na poprawę sytuacji seniorów w województwie podlaskim – powiedział marszałek otwierając posiedzenie. Za przykład podał teleopiekę, czyli opaskę życia dla seniorów. – To interesujący projekt, który mógłby zafunkcjonować w naszym województwie – dodał.

Marszałek Kosicki zadeklarował, aby ustalony wspólnie projekt budżetu Rady Seniorów przedstawić na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

Pierwsze spotkanie w nowym roku było okazją do podsumowania działań Urzędu Marszałkowskiego na rzecz osób starszych, jakie były podejmowane w 2018 roku [prezentacja w załączniku- dop. red.].

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Joanna Sarosiek przedstawiła także wizje regionu  do 2030 roku wynikające z prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego a mające wpływ na politykę senioralną województwa [prezentacja w załączniku – dop. red.]. Zaprosiła także członków rady do przedstawienia swoich propozycji do strategii.  Seniorzy poznali także możliwości pozyskiwania funduszy na swoje działania z konkursów unijnych – te propozycje przedstawiła im z-ca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Małgorzata Kukor-Kołodko.

Podczas rady odbyła się także  dyskusja na temat skutecznych form rozpowszechniania informacji o działaniach skierowanych do osób starszych i tworzonych przez aktywnych seniorów. Członkowie rady zaproponowali  stworzenie programu telewizyjnego, gazety oraz zapewnili o ścisłej współpracy swojego portalu podlaskisenior.pl z portalem UMWP -wrotapodlasia.pl

- Aktywności i energii mogą Wam pozazdrościć młodzi z Sejmiku Młodzieżowego - podsumował złożoną propozycję Juliusz Jakimowicz, z-ca dyrektora Gabinetu Marszałka. - A do współpracy z wrotapodlasia.pl zapraszamy. 

- Otwartość na współpracę jest duża, zarówno ze strony seniorów, jak i Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie propozycje, zostaną rozpatrzone, a najlepsze wdrożone  - zapewnił marszałek Kosicki.

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego  - link do podstrony

Pliki do pobrania

facebook