Dodana: 2 kwiecień 2019 22:30

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2019 22:32

Powołanie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Zarządzeniem nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku powołana została Rada Seniorów. W piątek 15 grudnia marszałek Jerzy Leszczyński dokonał uroczystego aktu wręczenia nominacji wszystkim powołanym członkom rady.

Ilustracja do artykułu glowne.jpg

- Cieszę się, że oficjalnie mogłem powołać Radę Seniorów przy Marszałku Woj. Podlaskiego. Myślę, że ta rada będzie wspierać nasze działania w obszarze aktywizacji i wsparcia osób starszych – podkreślił marszałek Jerzy Leszczyński. - Skład jest bardzo mocny, powołane zostały osoby znane w środowisku podlaskim. To rokuje że ta działalność i współpraca będzie dobra. To ważne zadanie z punktu widzenia rozwoju województwa. Dlatego dziękuję za wasze zaangażowanie, za to że aktywnie staracie się rozwijać, ale dziękuję też i lokalnym samorządom które waszą działalność wspierają. My ze swojej strony chcemy to jak najlepiej koordynować. To potrzebna i dla was, i nas, i dla młodego pokolenia które wchodzi w życie, bo bez dziadka, babci nie wyobrażam sobie wychowania dzieciaków. Przypomnę tylko, że podstawy polityki senioralnej jeszcze w poprzednim rządzie stworzył minister Władysław Kosiniak-Kamysz opracował. I myślę że ten rząd dalej będzie to rozwijał, bo taka jest potrzeba. Nie wykorzystanie waszego potencjału i doświadczenia byłoby w końcu grzechem.

Skład Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji:

Elżbieta Rojewska-Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Prof. dr hab. Med. Barbara Małgorzata Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Eliza Szadkowska, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Alina Pyłkowska, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Zdzisława Sawicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Jolanta Wołągiewicz, specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski

Krystyna Cylwik, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Jan Kalinowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku

Maria Jolanta Lauryn, przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów

Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów

Stanisław Danilewicz, przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

Mikołaj Żabiński, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siemiatyckim Ośrodku Kultury

Jerzy Andrzej Nazaruk, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z filią w Puńsku

Teresa Sołowiej, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce

Irena Czerwionka, przedstawiciel Klubu Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Rada jest ciałem opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, powołanym w celu reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz  wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Rada jest powoływana i odwoływana przez Marszałka Województwa Podlaskiego, okres kadencji Rady trwa 4 lata licząc od dnia powołania.

W kolejnej części posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady w głosowaniu tajnym, zgodnie z § 6. pkt. 2 Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 249/3382/2017 z dnia 17 października 2017 roku.

 

Prezydium Rady przedstawia się następująco:

  • Przewodnicząca Rady – Pani Jolanta Wołągiewicz,
  • Wiceprzewodnicząca Rady – Pani Grażyna Czajkowska,
  • Sekretarz Rady – Pani Maria Jolanta Lauryn.

 

Więcej informacji na temat Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego znajdą Państwo na stronie: http://www.rops-bialystok.pl/rops/?page_id=13073

(mk)

facebook