Dodana: 23 grudzień 2020 15:35

Zmodyfikowana: 2 marzec 2021 10:30

Ponad pół miliona złotych dotacji unijnej na lokalne potrzeby

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach, nowe place zabaw czy odnowione świetlice środowiskowe - to tylko niektóre z projektów przyjętych przez zarząd województwa na środowym (23.12) posiedzeniu.

Dzieci dekorują pierniczki.

- Również wsie i miasteczka chcą się rozwijać. Świadczy o tym duże zainteresowanie konkursami organizowanymi przez lokalne grupy działania. Jako jedno z dwóch województw w kraju mamy bowiem specjalne fundusze właśnie na wspieranie lokalnych inicjatyw i potrzeb małych społeczności. Dzięki tym pieniądzom, pochodzącym z Unii Europejskiej, poprawia się komfort i jakość życia mieszkańców regionu - podkreśla Artur Kosicki, marszałek województwa.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie
Grafika z napisem 90 000 zł z funduszy europejskich na działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie

To projekt dla lokalnej młodzieży i dzieci z najuboższych rodzin. Działalność świetlicy środowiskowej zapewni im pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, stałą pracę z rodziną oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych. Przedsięwzięcie jest komplementarne wobec projektu obecnie realizowanego przez gminę, w ramach którego powstaje budynek świetlicy. Dotacja na ten cel wynosi ponad 90 tys. zł, wartość całego projektu to prawie 97 tys. zł.

Rewitalizacja świetlicy i nowy plac zabaw we wsi Zanklewo

Grafika z napisem: prawie 250 000 zł z funduszy europejskich na rewitalizację we wsi Zanklewo w gminie Wizna

W miejscowości Zanklewo w gminie Wizna zostanie przeprowadzony remont budynku świetlicy wiejskiej oraz powstanie nowy plac zabaw. Na ten dwuetapowy projekt będzie się składać wiele prac. W budynku przewidzianym na świetlicę zostanie wymienione pokrycie dachowe, stolarka okienna, zamontowane nowe, ledowe oświetlenie, remont podjazdu dla wózków inwalidzkich i wymiana źródła ciepła. W celu przygotowania placu zabaw zostaną przeprowadzone roboty ziemne, montaż urządzeń do zabawy, ławeczki, kosze i nasadzenia roślin. Koszt całości przedsięwzięcia to prawie 300 tys. zł, a dotacja to blisko 250 tys. zł.

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach w gminie Szudziałowo

Grafika z napisem: Ponad 160 000 zł z funduszy europejskich na dodatkowe zajęcia w przedszkolach w gminie Szudziałowo

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babikach i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szudziałowie wezmą udział w bezpłatnych dodatkowych zajęciach. Dzięki zajęciom informatycznym, matematyczno-przyrodniczym i naukowo-technicznym dzieci oswoją się z nowoczesnymi technologiami, rozwiną zdolności poznawcze, twórcze myślenie i wyobraźnię. Z takich zajęć skorzysta 40 dzieci i 4 nauczycielki, które również przejdą odpowiednie przeszkolenia. Przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych, które pozwolą na innowacyjny sposób prowadzenia dodatkowych zajęć. Całkowita wartość tego projektu to ponad 180 tys. zł, a dotacja to ponad 160 tys. zł.

Wszystkie przyjęte projekty wsparto kwotą ponad 500 tys. zł. Ich wartość całkowita to blisko 600 tys. zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 
Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook