Dodana: 10 wrzesień 2016 21:23

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2016 21:23

Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego wręczone

Czternaście Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Przychylił się tym samym do opinii specjalnej komisji rozpatrującej spływające do urzędu wnioski o przyznanie tego wojewódzkiego odznaczenia. Uroczysta dekoracja odbyła się 9 września podczas jubileuszowej gali Izby Przemysłowo - Handlowej

Ilustracja do artykułu IMG_2273.JPG

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zaopiniowała pozytywnie i przedstawiła zarządowi propozycje uhonorowania Odznaką następujących osób:

1)      Bogusława Dębskiego - za działalność na rzecz rozwoju województwa podlaskiego;

2)      Waldemara Andrzeja Siedleckiego - za upowszechnianie historii i tradycji żołnierzy Suwalszczyzny;

3)      Antoniego Stolarskiego - za wpływ na rozwój obszarów wiejskich oraz podlaskiego i polskiego rolnictwa;

4)      Dariusza Sapińskiego - za budowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako lidera branży mleczarskiej;

5)      Zdzisława Wilczko- za działalność, na rzecz kształcenia zawodowego podlaskich kadr stanowiących potencjał zakładów produkcyjnych;

6)      Włodzimierza Ciesłowskiego - za zaangażowanie w inicjatywy społeczne mające na celu promocję i rozwój gospodarki naszego regionu;

7)      Marcina Nałęcz- Niesiołowskiego - za wkład w rozwój kultury muzycznej mieszkańców województwa podlaskiego.

 

oraz zaproponowała – zgodnie z ze zgłoszonymi wnioskami - następujące instytucje i osoby prawne:

 

1)      Wyższą Szkołę Agrobiznesu z siedzibą w Łomży - za podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego mieszkańców regionu zwłaszcza w obszarze rolnictwa i przemysłu rolno- spożywczego;

2)      Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Suwałkach - za promocję  nowych technologii, wspieranie rozwoju talentów i  kształcenia zawodowego;

3)      Politechnikę Białostocką - za wkład w promowanie i rozwój kształcenia politechnicznego w naszym regionie;

4)      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - za wkład w rozwój kadry medycznej naszego regionu;

5)      Uniwersytet w Białymstoku - za wkład w rozwój kadr i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszego regionu;

6)      Zespół PRYMAKI z Gródka  za propagowanie tradycji i kultury naszego regionu;

 

7)      MASTERPRESS S.A. z siedzibą w Olsztynie - Odział w Białymstoku - za promowanie współpracy sektora produkcyjnego ze światem nauki, instytucji naukowo- badawczych i biznesu.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem Jerzego Leszczyńskiego zaaprobował i podejmując stosowną uchwałę przyznał dziś wszystkim wymienionym Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook