Dodana: 27 styczeń 2018 13:08

Zmodyfikowana: 27 styczeń 2018 13:08

Nadbużańskie gminy skorzystają z dotacji na energię odnawialną, konserwację zabytków i poprawę infrastruktury

W piątek 26 stycznia w Siemiatyczach Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, podpisali umowy z gminami w ramach działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

Umowy pochodzą z dwóch programów regionalnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - na realizację projektów OZE oraz 12 umów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzję o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umów podjął Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie wyników konkursu przeprowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez LGD Tygiel Doliny Bugu.

– Cieszę się, że kolejne umowy podpisywane są właśnie w Siemiatyczach i dotyczą LGD – Tygiel Doliny Bugu, która tak aktywnie działa i jednoczy dwa województwa: podlaskie i mazowieckie, co jest ewenementem na skalę kraju – podkreślał w swoim przemówieniu marszałek Jerzy Leszczyński. - My ze swojej strony staramy się wspierać wszelkie inicjatywy lokalne. Dzisiaj podpisujemy umowy dotyczące kolektorów słonecznych, co jest ważnym elementem ochrony środowiska w ramach RPO, a z PROW - umowy związane m.in. z ochroną zabytków i infrastruktury małej. Jeszcze raz gratuluję wszystkim użytkownikom tego działania z podlaskiego i mazowieckiego.

- Każda umowa, którą podpisujemy dzisiaj cieszy w dwójnasób, bo to po pierwsze oznacza, że wykorzystanie środków jest coraz większe, a po drugie – że za chwilę pojawią się coraz nowe inwestycje, zmieni się wygląd naszego regionu, polepszą się warunki życia mieszkańców przez likwidację skutków smogu – podkreślił z kolei Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Ważne, że działamy wspólnie. Cieszy to, że w pracy w samorządzie polityka tak bardzo się nie wdaje, bo to co robimy, robimy dla społeczności lokalnych, dla naszych Małych Ojczyzn. Dzisiaj też widać wyraźnie, że decyzja o wspólnym finansowaniu ze wspólnych funduszy razem z kujawsko-pomorskim ma sens.

Projekty polegające na montażu kolektorów słonecznych na domach mieszkańców zrealizują Siemiatycze (miasto i gmina), Grodzisk, Perlejewo, Drohiczyn, Nurzec-Stacja, Mielnik, Milejczyce i Dziadkowice. Instalacje będą wykorzystywane do podgrzewania wody, a skorzystają z nich w dużej mierze osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, np. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej czy kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem.

Dzięki tym inwestycjom zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery, wzrośnie udział energii odnawialnej w produkcji energii w poszczególnych gminach, a także poprawi się jakość życia mieszkańców.

Wartość projektów to 6,6 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP wynosi 4,6 mln zł. Łącznie powstanie 676 instalacji wykorzystujących energię słoneczną.

  • Miasto Siemiatycze – 120 instalacji, wartość projektu: 1,2 mln zł, dofinansowanie: 840 tys. zł
  • Gmina Siemiatycze – 87 instalacji, wartość projektu: 966,6 tys. zł, dofinansowanie: 599,6 tys. zł
  • Gmina Grodzisk – 73 instalacje, wartość projektu: 670 tys. zł, dofinansowanie: 526,2 tys. zł
  • Gmina Perlejewo – 23 instalacje, wartość projektu: 237,8 tys. zł, dofinansowanie: 150 tys. zł
  • Gmina Drohiczyn – 81 instalacji, wartość projektu: 772,4 tys. zł, dofinansowanie: 534,4 tys. zł
  • Gmina Nurzec-Stacja – 87 instalacji, wartość projektu: 823,6 tys. zł, dofinansowanie: 591,4 tys. zł
  • Gmina Mielnik – 82 instalacje, wartość projektu: 837,5 tys. zł, dofinansowanie: 604,9 tys. zł
  • Gmina Milejczyce – 36 instalacji, wartość projektu: 357,4 tys. zł, dofinansowanie: 205, 6 tys. zł
  • Gmina Dziadkowice – 87 instalacji, wartość projektu: 734,6 tys. zł, dofinansowanie: 538,6 tys. zł

Z kolei miasto Siemiatycze zrealizuje projekt polegający na wymianie kotłów C.O. Do końca lipca 2018 roku w 30 budynkach prywatnych zostaną wymienione kotły o łącznej mocy 618 kW. Do projektu zostały zakwalifikowane te gospodarstwa domowe, w których wymiana źródeł ciepła zapewni poprawę emisyjności o 30 proc. Projekt, podobnie jak projekty dotyczące montażu kolektorów słonecznych, jest skierowany przede wszystkim do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, czyli np. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej czy kwalifikujących się do takiego wsparcia. Inwestycja przyczyni się do redukcji emisji CO2, poprawy stanu środowiska oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Wartość projektu to 319,5 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 209,9 tys. zł.

facebook