Dodana: 9 październik 2018 12:38

Zmodyfikowana: 9 październik 2018 12:39

Lepsza edukacja w przedszkolach i aktywizacja bezrobotnych. Dzięki dotacjom z RPOWP

Na poniedziałkowym (8 października) posiedzeniu Zarząd Województwa przyznał 1,9 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektom zgłoszonym przez gminy należące do Lokalnych Grup Działania: Fundusz Biebrzański, Szlak Tatarski i Biebrzański Dar Natury.

Ilustracja do artykułu stowarzyszenie droga-18.jpg

Projekt zatytułowany Business Point Fundusz Biebrzański prowadzi Fundacja Science Point, partnerem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach. Skierowany jest do mieszkańców obszaru działania LGD Fundusz Biebrzański: Dąbrowy Białostockiej, Janowa, Korycina, Nowego Dworu, Suchowoli, Lipska, Sztabina, Goniądza, Jaświł,  Moniek, Trzciannego, chcących założyć działalność gospodarczą. Chodzi o osoby, które nie prowadziły takiej działalności przez ostatnie 12 miesięcy: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy i jednocześnie spełniające jeszcze jeden z warunków, m.in., mają orzeczenie o niepełnosprawności, skończyły 50 lat, są długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu 60 osób skorzysta z porad zawodowych, natomiast 40 osób ma szansę  na dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe. Wartość to ponad 1 mln zł, dofinansowanie 958 tys. zł.

123 tys. zł to dotacja na projekt „Akademia Małego Księcia” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, również w ramach LGD Fundusz Biebrzański. Zostanie utworzony oddział przedszkolny przy ul. Leśnej w Mońkach, który zajmie się czworgiem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zostanie dostosowana do ich potrzeb, będą również prowadzone zajęcia specjalistyczne.  Wartość inwestycji – 130 tys. zł.

Ponad 90 tys. zł trafi do gminy Sokółka z LGD Szlak Tatarski. Dzięki dotacji w Przedszkolu nr 2 w Sokółce będą prowadzone dla 98 podopiecznych zajęcia dodatkowe (np.:  „Odkrywcy i konstruktorzy" i „Matematyka pod lupą”) i wyrównawcze, wzmacniające kompetencje matematyczne, naukowo-technologiczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kreatywność, umiejętność pracy w zespole. Ośmioro nauczycieli skorzysta ze szkoleń na temat nowatorskiego podejścia do nauczania matematyki czy rozwijania kompetencji technicznych.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach LGD Biebrzański Dar Natury zrealizuje dwa projekty, których dofinansowanie wyniesie 696 tys. zł. Z gminą Grajewo, jako partnerem, obejmie pomocą 49 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (357 tys. zł dotacji), z miastem Grajewo – 50 osób (339 tys. zł dotacji). Skorzystają one z pomocy psychologicznej, socjalnej, porad, szkoleń i staży zawodowych.

Realizacja tych działań, zgłoszonych przez Lokalne Grupy Działania, jest możliwa dzięki Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez Społeczność (RLKS), funkcjonującemu w ramach programu regionalnego. Dzięki RLKS konkursy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzają Lokalne Grupy Działania, ale to Zarząd Województwa przyznaje dotacje projektom spełniającym warunki konkursu.

(blm)

facebook