Dodana: 11 luty 2020 19:13

Zmodyfikowana: 12 luty 2020 08:30

190 tys. zł dotacji na usługi doradcze

Trzy podlaskie firmy otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na usługi doradcze. Zarząd Województwa przyznał na wtorkowym posiedzeniu (11.02) 190 tys. zł na ten cel.

Ilustracja do artykułu usługi doradcze.JPG

 

Firma i4-Mobile otrzyma dwie dotacje na dwie usługi doradcze, obie w wysokości 37,5 tys. zł (o wartości 61,5 tys. zł każda). Pierwsza z nich polegać będzie na opracowaniu przez eksperta koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu, druga – na wprowadzeniu na rynek nowego pakietu usług.

Nava Trade również zleci ekspertowi opracowanie koncepcji strategicznej wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi, za co zapłaci 61,5 tys. zł, a otrzymane dofinansowanie pokryje 42,5 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Krynka zleci, dzięki dotacjom, dwie usługi prorozwojowe: opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego (koszt 61,2 tys. zł, dotacja 42,3 tys. zł) oraz identyfikację możliwych do wdrożenia technologii w przedsiębiorstwie (koszt 44,3 tys. zł, a dofinansowanie 30,6 tys. zł)

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można było uzyskać pomoc na ten cel. Oferta była skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu.

blm

 

facebook