Dodana: 6 sierpień 2019 11:44

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2019 11:58

Dodatkowe lekcje, nowy sprzęt i wycieczki edukacyjne - dotacje z RPO dla podlaskich szkół

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy edukacyjne, doskonalenie umiejętności uczniów, niezbędne wyposażenie sal dydaktycznych – to tylko niektóre zadania, które przewidziane są podczas realizacji projektów skierowanych do szkół podstawowych naszego regionu. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Zarząd 06.08 (11).jpg

Szkoła podstawowa w Złotorii zrealizuje dodatkowe zajęcia dla 36 uczniów m.in. ze sztuki, języka angielskiego, matematyki i programowania. Będą sprzyjały rozwojowi kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy. W planie jest także doskonalenie warsztatu sześciu nauczycieli tamtejszej placówki. Wartość tego projektu wynosi 253 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP 239 tys. zł.

O właściwy rozwój podopiecznych zadbają również szkoły podstawowe w Długołęce i w Konopkach-Pokrzywnicy, które realizują wspólny projekt. Zakłada on, że w roku szkolnym 2019/2020 wsparcie uzyska 62, a w pzryszłym 2020/2021 63 uczniów. Przeszkolonych zostanie także 14 nauczycieli. Przewidziane są również dodatkowe zajęcia dla dzieci, stworzenie gabinetów logopedycznych i doposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Wartość całego przedsięwzięcia to 166 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 153 tys. zł.

Wymienione wyżej projekty zostały pozytywnie ocenione w drodze naboru RPOWP przeprowadzonego przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Wyrównanie szans edukacyjnych

Dodatkowe zajęcia i nowe możliwości rozwoju czekają także 75 uczniów szkoły podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych w Szudziałowie, czyli na terenie Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”. W ramach projektu zostaną zrealizowane lekcje wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki i zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów. W planie są również wycieczki edukacyjne. Ponadto szkoła zakupi nowy sprzęt, który pozwoli prowadzić zajęcia efektywniej. Projekt jest wart 105 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 88 tys. zł.

Natomiast w ramach atrategii rozwoju lokalnego wdrażanej przez LGD Brama na Podlasie, w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej ze wsparcia skorzysta 150 uczniów. Przewidziane są zajęcia wyrównawcze z przedmiotów językowych i ścisłych, a także m.in. rozwijające uzdolnienia plastyczne, programistyczne, kulinarne, teatralne czy dziennikarskie. Szkoła zostanie również wyposażona w nowy sprzęt dydaktyczny. Wartość projektu to 205 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 193 tys. zł.

kg

facebook