Dodana: 8 styczeń 2021 13:36

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2021 13:36

Blisko 3 mln zł na projekty lokalne dla sześciu gmin z regionu

Korty tenisowe, centrum aktywności i nowy rynek miejski – to tylko niektóre z projektów lokalnych grup działania wspartych przez zarząd województwa na czwartkowym (07.01) posiedzeniu. Dzięki dotacji sześć podlaskich gmin odnowi zdegradowane tereny i zyska szanse na lepsze wykorzystania istniejących budynków.

Alejka w parku. Po bokach drzewa. W oddali spacerujący ludzie.

- W tym roku w wielu gminach będą prowadzone prace, dzięki którym zdegradowane tereny zyskają nowe oblicze. Powstaną np. miejsca do rekreacji, odpoczynku, pracy czy zabawy. A to wszystko dzięki dotacjom unijnym dla lokalnych społeczności, z których korzystają m.in. podlaskie samorządy. Jako zarząd województwa cieszymy się, że pomimo kończącej się już perspektywy możemy wciąż przyznawać dofinansowanie na projekty, poprawiające jakość życia mieszkańców – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Jak podkreśla Marek Olbryś, wicemarszałek województwa, to pierwsze wsparcie lokalnych grup działania w nowym roku. Wszystkie złożone wnioski zyskały akceptację zarządu.

- Jest to sześć działań dla poprawy życia mieszkańców, tzn. budowa placów miejskich, ulic, skwerów, ale również świetlic dla seniorów, świetlic dla młodzieży, placów zabaw – wylicza wicemarszałek Olbryś. – Projekty w dniu dzisiejszym zostały zatwierdzone i już wkrótce będą w realizacji.

Więcej rekreacji dla mieszkańców Wasilkowa

Mieszkańcy Wasilkowa wolny czas będą mogli spędzać na nowych kortach tenisowych. To dzięki rewitalizacji obszaru obecnie nieużytkowanego. Wybudowane zostaną trzy korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z systemem drenażu i przyłączem kanalizacji deszczowej. W ramach projektu obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony i wyposażony, również w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. Wartość tej inwestycji to prawie 1,2 mln zł, a dofinansowanie to blisko 600 tys. zł.

Grafika z informacją o przyznaniu 600 tys. zł na budowę kortów w Wasilkowie.


Centrum Aktywności w Wygodzie

Ten projekt będzie dotyczył rozbudowy i przebudowy budynku biblioteki we wsi Wygoda. W części budynku powstanie Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych, zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa. Centrum to będzie realizować różne działania, które skupią się w głównej mierze na zwiększeniu aktywności i integracji lokalnej społeczności: dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych (bezrobotnych, 50+, kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich). Jest to przedsięwzięcie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Przyznane dofinansowanie to ponad 320 tys. zł, a ogólna wartość projektu to blisko 780 tys. zł.

Grafika z informacją o przyznaniu 320 tys. zł na centrum aktywności w Wygodzie.


Nowy park w Sokółce

Inwestycja będzie polegać na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanego parku na osiedlu Buchwałowo w Sokółce. Powstaną nowe alejki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, oświetlenie, monitoring. Będą też nowe nasadzenia roślin. Odnowione miejsce stanie się centrum spotkań sokólskiej społeczności. Powierzchnia odnowionego obszaru to 3,70 ha. Dotacja na to przedsięwzięcie to blisko 800 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji – prawie 1 mln zł.

Grafika z informacją o przyznaniu 800 tys. zł na park w Sokółce.


Mieszkańcy wsi Kozińce i Borsukówka będą się integrować

W tym celu w obrębie Wiejskiego Domu Kultury powstanie scena wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, nagłośnienie, miejsca siedzące), która będzie wykorzystywana do organizacji licznych imprez, warsztatów, spotkań oraz wydarzeń tematycznych. Zaplanowano również utwardzenie terenu poprzez wykonanie dróg dojazdowych, miejsc postojowych, chodników oraz podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt całej inwestycji to ponad 500 tys. zł, a przyznane wsparcie to blisko 400 tys. zł.

Grafika z informacją o przyznaniu 400 tys. zł na scenę w Kozińcach.


Ładniejszy rynek w Knyszynie

Ta inwestycja obejmie: utwardzenie powierzchni terenu, rozbiórkę istniejącego (nieużytkowanego) budynku przystanku PKS i postawienie wiaty przystankowej. Zostanie przygotowane nowe oświetlenie terenu i obiekty małej architektury (pompa zdrój, ławki, stoliki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, donice). Lepsza organizacja i bardziej zadbana przestrzeń rynku podniesie atrakcyjność turystyczną Knyszyna i będzie długo służyć mieszkańcom miasteczka. Całkowita wartość projektu przekracza 1 mln zł, udzielona dotacja to 500 tys. zł.

Grafika z informacją o przyznaniu 500 tys. zł na rynek w Knyszynie.


Rewitalizacja Sokola

Na ten cel otrzyma dotację gmina Michałowo. Projekt zakłada powstanie na terenie sołectwa Sokole miejsca, które umożliwi organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz imprez mających wpływ na integrację i rekreację mieszkańców lokalnej społeczności. W ramach inwestycji zaplanowano: prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej, uporządkowanie zdegradowanego obszaru oraz montaż oświetlenia solarnego. Całość inwestycji pochłonie blisko 400 tys. zł. Kwota dofinansowania wynosi ponad 220 tys. zł.

Grafika z informacją o przyznaniu 220 tys. zł gminie Sokole.


Wszystkie przyjęte projekty lokalnych grup działania – Puszczy Knyszyńskiej, Stowarzyszenia Sąsiedzi i Szlaku Tatarskiego – wsparto kwotą prawie 3 mln zł. Ich wartość całkowita to blisko 5 mln zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.


tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP
fot.: archiwum / Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook