Dodana: 18 grudzień 2020 15:33

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2021 14:50

Blisko 2 mln zł dotacji na ekologiczne rozwiązania, remont zabytków oraz poprawę życia seniorów

Koniec roku, ale nie koniec dotacji. Blisko 2 mln zł z funduszy UE trafią do podlaskich gmin. Pieniądze na panele fotowoltaiczne, na lokalne zabytki i polepszenie jakości życia seniorów to inicjatywy, które wsparł Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (17.12) posiedzeniu.

Rondo drogowe w Juchnowcu Kościelnym

- Dziś podjęliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym gminom i innym podmiotom, które ubiegały się o fundusze europejskie przeznaczone dla lokalnych społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość wszystkich wspartych projektów to prawie 2,2 mln zł, a dotacje wynoszą blisko 2 mln zł – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego – Cieszę się, że z tych pieniędzy skorzystają mniejsze samorządy, które chcą realizować inwestycje dla dobra mieszkańców.

Mikroinstalacje OZE w gminie Kołaki Kościelne

Kolejna gmina – Kołaki Kościelne – zamontuje mieszkańcom instalacje fotowoltaiczne. W ramach projektu samorząd chce zakupić i zamontować kilkanaście sztuk takich instalacji, wykorzystujących energię słoneczną o łącznej mocy 49,95 kWp.  Skorzystają z nich chętni mieszkańcy gminy, którym zależy na zmniejszeniu opłat za energię i bardziej ekologicznych rozwiązaniach. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 360 tys. zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie prawie 310 tys. zł.

 Grafika informująca o przekazaniu 310 tys. zł z funduszy europejskich na instalacje fotowoltaiczne w gm. Kołaki Kościelne

Lokalne muzeum w Boćkach

Dzięki dotacji w wysokości prawie 200 tys. zł Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach przeprowadzi prace remontowe w nawie kościoła parafialnego p.w. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach. Dzięki podjętym pracom, pomieszczenia nawy zostaną zaadoptowane na potrzeby lokalnego muzeum rodu Sapiehów. Z dotacji, poza remontem, zostanie sfinansowany również zakup wyposażenia na potrzeby muzeum. Będzie to pierwsze takie miejsce na terenie gminy, w którym odwiedzający zapoznają się z dziedzictwem kulturowym Bociek, w tym z historią związaną z Sapiehami i początkiem historii tego rodu. Pełna wartość projektu to ponad 240 tys. zł. Dofinansowanie wynosi ok. 200 tys. zł.

Grafika informująca o przekazaniu 200 tys. zł z funduszy UE na lokalne muzeum w Boćkach

Dwie dotacje dla parafii w Supraślu 

Pierwsza z nich dotyczy remontu zabytkowego ołtarza głównego w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Supraślu, a wsparcie na ten cel wynosi 200 tys. zł. Natomiast na remont budynku zabytkowej kostnicy przy tymże kościele zostanie przekazane 60 tys. zł dofinansowania. Całkowita wartość tych obu inwestycji to ponad 300 tys. zł

Grafika informująca o przekazaniu 260 tys. zł z funduszy europejskich na remont zabytków w Supraślu 

Atrakcyjne zajęcia w klubach seniora

W pięciu projektach weźmie udział 130 seniorów. Będą one polegać na zwiększeniu liczby miejsc w już istniejących klubach seniora i rozszerzeniu oferty o nowe, ciekawsze zajęcia.

Informacja o dotacji 1 200 000 zł.

Projekty zrealizują:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie - wsparciem w ramach projektu „Aktywni Seniorzy” objętych będzie 15 osób w wieku powyżej 60 lat, które mieszkają na terenie gminy Szumowo. Dotacja na ten cel to 130 tys. zł.
  • Gmina Rutki - wsparciem w ramach projektu „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” objętych będzie 15 osób w wieku powyżej 60lat, mieszkających na terenie gminy Rutki Dotacja na ten cel to 130 tys. zł.
  • Gmina Nowe Piekuty - wsparciem w ramach projektu „Same plusy 60+” objętych będzie 40 osób w wieku powyżej 60lat, mieszkających na terenie gminy Nowe Piekuty Dotacja na ten cel to 350 tys. zł.
  • Gmina Czyżew - wsparciem w ramach projektu „Aktywni i kreatywni seniorzy” objętych będzie 15 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających na terenie gminy Czyżew Dotacja na ten cel to 130 tys. zł.
  • Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu- wsparciem w ramach projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” objętych będzie  48 osób w wieku powyżej 60 lat, mieszkających na terenie gminy Ciechanowiec. Dotacja na ten cel to 420 tys. zł.

Realizacja projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. 

Edyta Chodakowska - Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook