Dodana: 16 kwiecień 2018 09:59

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2018 09:59

XLVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

W poniedziałek, 23 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115) odbędzie się XLVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Początek obrad o godz. 11.00.

Ilustracja do artykułu sesja.JPG

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji   Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w   Łomży.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania za 2017 rok z realizacji uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/337/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia   zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas   oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 7. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w II półroczu 2017 r.
 8. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
facebook