Dodana: 18 czerwiec 2019 16:02

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2019 16:02

Wykluczeni wrócą do aktywnego życia

Szkolenia, kursy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, treningi umiejętności społecznych – osoby wykluczone z terenu województwa otrzymają niezbędne wsparcie w ramach czterech projektów. W poniedziałek (17czerwca br.) Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu dotacji czterem organizacjom pozarządowym z regionu.

Zarząd województwa przy stole konferencyjnym podczas posiedzenia

Stowarzyszenie Humaneo pomoże 72 osobom pozostającym bez pracy, o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu augustowskiego, grajewskiego, monieckiego i sokólskiego. Uczestnicy wrócą do aktywnego życia dzięki rozmaitym usługom np. poradnictwa prawnego, zawodowego, mediacji, pośrednictwa pracy, kursom i szkoleniom zawodowym. Wartość projektu to 895 tys. zł, dotacja z RPOWP 806 tys. zł.

Fundacja PRO-SKILLS zrealizuje projekt skierowany do 50 kobiet z terenu subregionu białostockiego, które doświadczają wykluczenia społecznego i mają problem ze znalezieniem pracy. Celem jest zwiększenie ich aktywności zawodowej m.in. dzięki kursom zawodowym i pośrednictwu pracy. Projekt jest wart 707 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 636 tys. zł.

Fundacja Biznes i Prawo pomoże 50 potrzebującym z Białegostoku, a także powiatów białostockiego, bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i hajnowskiego. Najubożsi i wykluczeni skorzystają z usług pośrednictwa pracy, szkoleń, kursów i staży zawodowych. Wartość projektu przekracza milion złotych, dofinansowanie z RPOWP wynosi 917 tys. zł.

Ostatni projekt zrealizuje Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obejmie wsparciem 50 osób zamieszkałych w Białymstoku oraz na terenie powiatów białostockiego,  wysokomazowieckiego, monieckiego i zambrowskiego. Uczestnicy wrócą na rynek pracy dzięki reintegracji grupowej i indywidualnej, reintegracji zawodowej, pośrednictwu pracy, szkoleniom, kursom i stażom zawodowym. Projekt jest wart ponad milion złotych, dotacja z RPOWP to 917 tys. zł.

kg/red.art

 

facebook