Dodana: 13 wrzesień 2017 08:36

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2017 08:36

Spotkanie dyrektorów szpitali z marszałkiem województwa

Dyrektorzy podlaskich placówek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa spotkali się we wtorek ( 12.09) w urzędzie marszałkowskim, by omówić najistotniejsze problemy wynikające z wchodzącej za chwilę w życie „sieci szpitali”.

Ilustracja do artykułu IMG_7113.JPG

W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
Głównym tematem dyskusji było dostosowanie placówek do zmian, z których najistotniejszą jest wejście w życie  od 1 października 2017 roku tzw. "sieci szpitali". Po ostateczny ogłoszeniu wykazu jednostek, które zostały włączone do sieci, narodziły się pytania dotyczące finansowania w nowej perspektywie działania systemu ochrony zdrowia.
Przeniesienie obowiązku udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z m.in. wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego  na szpitale włączone do sieci spowodował konieczność uruchomienia dodatkowych środków finansowych na dostosowanie szpitali do nowego zakresu obowiązków. Jest to również znacząca strata w budżecie wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego w woj. podlaskim. Dodatkowo została wprowadzona ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w której nie zostało wskazane źródło finansowania obligatoryjnych podwyżek.

Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że priorytetem jest zapewnienie jak najlepszej dostępności i jakości w udzielaniu świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Województwa Podlaskiego.
Wprowadzone zmiany będą jednak miały poważny wpływ na sytuację finansową jednostek pod koniec 2017r, planowane inwestycje i budżet na rok 2018.

 

 

art

 

facebook