Dodana: 29 czerwiec 2021 15:12

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2021 09:54

XXXII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji – relacja

Przyznanie wotum zaufania zarządowi województwa to jedna z najważniejszych decyzji radnych sejmiku województwa podjętych podczas poniedziałkowych (28.06) obrad. Radni dyskutowali także nad wykonaniem budżetu za rok poprzedni, przyznali pomoc finansową poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej (woj. małopolskie) oraz uchwalili przywrócenie dziewięciu nowych linii autobusowych w Podlaskiem.

Trzy osoby za stołem prezydialnym. Przy mikrofonie Bogusław Dębski.

Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2020 r.  Paweł Jungerman, skarbnik województwa, zaprezentował dane świadczące o tym, że mimo panującej pandemii, budżet udało się zrealizować z bardzo dobrym wynikiem.

Wysoka dynamika wydatków

Dochody województwa w 2020 r. wyniosły 840 mln zł, a wydatki 861 mln zł. Deficyt wyniósł 20,4 mln zł i był niższy niż zakładano. Stanowił 16 proc. planowanego (pierwotnie miało to być 129 mln zł).

Najwięcej samorząd wydał na: transport i łączność – 490 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 79 mln zł, ochronę zdrowia– 76 mln zł, oświatę i wychowanie – 25 mln zł, rolnictwo i łowiectwo – 20,6 mln zł, pomoc społeczną – 23 mln zł.

Pomimo pandemii i związanych z nią niesprzyjających warunków społecznych i gospodarczych, zarządowi województwa udało się utrzymać wysoką dynamikę wydatków, a nawet ją zwiększyć.

W stosunku do 2019 r. zwiększyły się wydatki na: pomoc społeczną - o 103,6 proc., kulturę fizyczną i sport – o 86,7 proc., bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – o 46,3 proc., gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – o 17,8 proc., rodzinę – o 16 proc.

Największe plusy 2020 r.

W ub. r. było najwyższe w historii Samorządu Województwa Podlaskiego wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych CIT – 98 mln zł. Trzykrotnie wyższa, niż zaplanowano, była nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (95,5 mln zł w stosunku do planowanej 33,2 mln zł). To, jak informował skarbnik, wynik ostrożnie prowadzonej gospodarki finansowej.

Znacznie wyższe niż w latach poprzednich były wydatki na inwestycje realizowane ze środków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W stosunku do roku 2018 (29 mln zł) był to ponad czterokrotny wzrost (w 2020 r. – 124 mln zł).

Pomimo pandemii wydatki na turystykę utrzymano na poziomie z roku poprzedniego – ponad 1 mln zł (w 2018 r. – 500 tys. zł). Dużo pieniędzy zostało przeznaczonych na zdrowie – aż 76 mln zł (w 2018 r. tylko 41 mln zł), na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 79 mln zł (w 2018  r. – 64 mln zł). Na sport przeznaczono 6,9 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w 2019 r.  (3,7 mln zł) i 2018 r. (2,9 mln zł). Rekordowe dotacje w stosunku do lat poprzednich samorząd przeznaczył na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – 3 mln zł.

W ramach programu regionalnego, współfinansowanego z funduszy europejskich, zarząd województwa w 2020 r. podpisał 1571 umów o wartości 1,4 mld zł i dofinansowaniu 920 mln zł.  W ciągu ubiegłego roku przeprowadzono 138 naborów o łącznym budżecie przekraczającym 510 mln zł.

Radni nie przyjęli wniosku komisji rewizyjnej o nieprzyjęcie sprawozdania, co zaproponowali radni z Koalicji Obywatelskiej.

Głosowanie w sprawie wotum

Sejmik Województwa Podlaskiego na tym samym posiedzeniu udzielił wotum zaufania zarządowi województwa. Za było 17 radnych, przeciw ośmiu, dwóch wstrzymało się.

Było to już drugie głosowanie nad wotum. Wcześniej radni odrzucili wniosek o nieudzielenie wotum zaufania zarządowi. Po pomyślnych wynikach, marszałek podziękował radnym.

Więcej w artykule „Jest wotum zaufania dla zarządu województwa”

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Sejmik przyznał również pomoc finansową w kwocie 150 tys. zł dla gminy Nowy Targ, dla poszkodowanych we wsi Nowa Biała. 19 czerwca w tej niewielkiej miejscowości w Małopolsce wybuchł. Ogień pochłonął życiowy dobytek 27 rodzin. Zniszczonych zostało ponad 70 budynków. W ciągu ostatnich 20 lat Nowa Biała płonęła kilkakrotnie. Ostatni wielki pożar był tu zaledwie trzy lata temu.

- To gest solidarności z mieszkańcami Małopolski. W obliczu dramatu tylu ludzi, którzy stracili dorobek całego życia, nie możemy być obojętni. Należy pomóc wrócić im do normalnego życia, przynajmniej jeśli chodzi o sferę materialną – mówił Artur Kosicki.

Więcej w artykule „Samorząd województwa pomoże pogorzelcom z Nowej Białej”

Więcej połączeń w Podlaskiem

Radni podjęli również inne uchwały, m.in. o uruchomieniu dziewięciu kolejnych linii autobusowych na terenie województwa podlaskiego.

Koszt połączeń to 1,8 mln zł, z czego 1,1 mln zł zostanie pokryte z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a 700 tys. zł z budżetu samorządu województwa. Usługi będzie świadczyć PKS Nova, spółka prawa handlowego, której 100 proc. należy do Samorządu Województwa Podlaskiego.

Więcej w artykule „Przywrócone zostaną kolejne linie autobusowe”

Kolejna sesja odbędzie się dopiero po wakacjach, 27 września.

Aneta Kursa, Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook