Dodana: 2 maj 2021 16:49

Zmodyfikowana: 2 maj 2021 16:49

XXX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego – pieniądze na inwestycje, ochronę zabytków i OSP

Ponad 11 mln zł z budżetu województwa na inwestycje w podlaskich gminach, zwiększenie do 3 mln zł budżetu na ochronę zabytków i więcej pieniędzy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). To jedne z najważniejszych uchwał podjętych podczas poniedziałkowych (26.04) obrad sejmiku województwa. Radni dyskutowali też o Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Marszałek Artur Kosicki obecny w biurze i uczestniczący w obradach XXX sesji Sejmiku

Radni zatwierdzili zmiany w budżecie niezbędne m.in. do udzielenia dotacji podlaskim samorządom, zwiększenia kwot na ochronę zabytków i puli pieniędzy dla jednostek OSP.

Inwestycje w drogi, infrastrukturę wodociągową, remonty szkół i urzędów

Inwestycje zostaną przeprowadzone dzięki dodatkowym 11 mln złotych z budżetu województwa. Dofinansowanie na m.in. remonty dróg, budowę sieci wodociągowej, termomodernizację budynków gminnych otrzyma kolejnych dziewiętnaście podlaskich samorządów. Tym samym ostateczna wartość Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów wzrośnie z 13 do 21,7 mln złotych.

- Zainteresowanie samorządów dotacjami na inwestycje jest bardzo duże. Widząc te potrzeby, staraliśmy się znaleźć dodatkowe pieniądze na realizację tych przedsięwzięć – podkreślał marszałek Artur Kosicki.

Więcej na temat można przeczytać w artykule: "Więcej pieniędzy na inwestycje podlaskich samorządów".

Radni zwiększyli pulę pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie OSP  

Początkowo w budżecie województwa na 2021 rok zarezerwowano na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla podlaskich jednostek OSP 2 mln złotych. Po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie, komisja oceniająca oferty zarekomendowała zwiększenie tej kwoty. Radni przychylili się do tej sugestii, zwiększając dotacje o 450 tys. złotych.

- To bardzo dobra decyzja. Pozwoli na wsparcie kilkuset Ochotniczych Straży Pożarnych rozsianych po całym regionie. A sprawny, nowoczesny sprzęt, porządne wyposażenie oznaczają większe bezpieczeństwo mieszkańców – mówił marszałek Artur Kosicki po głosowaniu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: "Prawie 300 jednostek OSP z dofinansowaniem z budżetu województwa".

3 mln zł na ochronę zabytków

To rekordowa kwota przyznana z budżetu województwa na ochronę podlaskich zabytków. Podobnie jak w przypadku dotacji dla OSP, początkowo założony budżet został zwiększony. Miało być 2 mln złotych, jednak w związku z dużą liczbą wniosków, dotyczących obiektów wymagających niezwłocznej interwencji, radni wojewódzcy zdecydowali o zwiększeniu środków do 3 mln złotych.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: "Rekordowa kwota z budżetu samorządu województwa na podlaskie zabytki".

Zadania samorządu ze środków PFRON, plan zagospodarowania odpadami

Radni podjęli też uchwałę określającą zadania samorządu województwa realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To:

  • dofinansowanie robót budowlanych w obiektach rehabilitacji na potrzeby osób niepełnosprawnych,;
  • dofinansowanie tworzenia zakładów aktywności zawodowej;
  • zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Na realizację tych zadań ze środków PFRON zostanie przeznaczonych ponad 7,7 mln złotych.

Dyskusję radnych wywołało sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podlaskiego. Jak podkreślano, problem z odpadami jest duży, a poziom recyklingu w regionie niewystarczający. Marszałek Artur Kosicki zaznaczył, że zarząd województwa chce wpisać działania dotyczące gospodarki odpadami w Podlaskiem do kontraktu programowego, na podstawie, którego będą rozdysponowywane fundusze unijne.

Radni dyskutowali o Operze i Filharmonii Podlaskiej

W dalszej części posiedzenia, radni wysłuchali informacji prof. Bożeny Violetty Bieleckiej, dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki, dotyczącej sytuacji w zarządzanej przez nią instytucji.

- Celem działań nowej dyrekcji była analiza form działalności opery i przeprowadzenie reformy, modernizacji jej wadliwej struktury i zasad działania – zaznaczyła prof. Bielecka podkreślając, że  przygotowane reformy wprowadziła w oparciu o swoje kilkunastoletnie doświadczenie jako kierownika Chóru OiFP, ale też biorąc pod uwagę zdanie ankietowanych pracowników oraz opinii czterech związków zawodowych.

Wśród odnotowanych nieprawidłowości w operze wymieniła m.in. zbyt rozbudowaną strukturę administracyjną, niegospodarność w zakresie przygotowania scenografii, planowania i realizacji spektakli, a także krzyżowanie się kompetencji kierowniczych.

Marszałek Kosicki przypomniał, że o reformę opery wnioskowało obecne Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uzależniając od tego zwiększenie dotacji resortowych. Odniósł się też do potencjału opery.

- Wartość tej opery to nie jest tylko ten wspaniały obiekt, ale zespół artystów tam pracujących – podsumował marszałek deklarując, że już jesienią, pracownicy instytucji będą mogli liczyć na obiecane podwyżki.

Punkt obrad zamknął przewodniczący sejmiku, zachęcając radnych do rzetelnej dyskusji na ten temat, przeprowadzanej z dużą dozą wzajemnej wyrozumiałości.

- Dobrze, że dyskusja na temat opery się pojawiła. Naszym obowiązkiem jest pilnowanie pieniędzy publicznych – podkreślił Bogusław Dębski.

Sejmik przyjął stanowisko dotyczące dróg Białystok-Augustów i Białystok-Ełk

W jego treści wyrażone jest poparcie dla budowy dróg na trasach S-16 i S-8 w standardzie dróg ekspresowych. Radni wskazali w nim duże natężenie na tych trasach i ich rangę  oraz rolę w codziennym życiu lokalnych mieszkańców. Podkreślali także kwestię potrzeby zwiększenia standardów bezpieczeństwa.

Na zakończenie radni złożyli życzenia wyznawcom prawosławia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, a marszałek Kosicki podkreślił, że w tym roku Województwo Podlaskie po raz drugi będzie partycypowało finansowo i organizacyjnie w przywiezieniu Świętego Ognia do Polski. 

Aneta Kursa, Małgorzata Sawicka

fot. Piotr Babulewicz         

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook