Dodana: 26 kwiecień 2021 18:14

Zmodyfikowana: 18 maj 2021 11:58

Więcej pieniędzy na inwestycje podlaskich samorządów

Dodatkowe ponad 11 mln zł dotacji z budżetu województwa wesprze inwestycje dziewiętnastu podlaskich samorządów – tak zdecydowali radni podczas poniedziałkowej (26.04) sesji sejmiku województwa. Dzięki temu zostanie zrealizowanych jeszcze więcej lokalnych projektów, a ostateczna wartość Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów wzrośnie z 13 do niemal 21,8 mln zł.

Kwota łącznej dotacji dla podlaskich samorządów. Informacje są zawarte w tekście.

- Zainteresowanie samorządów dotacjami na inwestycje jest bardzo duże. Widząc te potrzeby, staraliśmy się znaleźć dodatkowe pieniądze na realizację tych przedsięwzięć – zaznaczył marszałek Artur Kosicki. - Takie projekty oddolne są przemyślane i dają nam gwarancję, że są to inwestycje rzeczywiście potrzebne lokalnym mieszkańcom. Zdecydowana większość z nich dotyczy podstawowych potrzeb, takich jak przebudowa dróg, czy budowa sieci wodociągowych.

Inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową

Spośród dotacji przyznanych podczas tej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, zdecydowanie najwięcej dotyczy inwestycji infrastrukturalnych. To też najwyższe z tej transzy dofinansowań. 2,75 mln zł pozwoli Powiatowi Łomżyńskiemu przebudować drogę powiatową Wizna-Męczki-Kotowo-Plac-Jedwabne-ul. Wojska Polskiego. W budżecie inwestycji znajdzie się także przebudowa ulicy Jana Pawła II w Jedwabnem o długości nieco ponad 11,5 km.

Informacje o dotacji udzielonej Powiatowi Łomżyńskiemu, takie same zawiera tekst

Powiat Sejneński, dotację 900 tys. zł, przeznaczy na przebudowę trzech dróg: ponad kilometrowy odcinek trasy Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń, niemal kilometr odcinka wiodącego od Puńska do Wojciuliszek i Budziska oraz 114 metrów ulicy Ogrodowej w Sejnach.

Dużą inwestycję infrastrukturalną, dzięki wsparciu samorządu województwa, zrealizuje także Powiat Sokólski. Projekt samorządu przewiduje opracowanie niezbędnej dokumentacji wraz z wszelkimi pozwoleniami oraz przebudowę drogi wiodącej od granic administracyjnych gminy Sidra do skrzyżowania w miejscowości Gliniszcze Wielkie. Dotacja na przedsięwzięciewynosi 800 tys. zł.

Dzięki decyzjom radnych, zyskają też mniejsze miejscowości i wiodące przez nie drogi gminne. Wśród planowanych do przebudowy są m.in.: droga w miejscowości Głęboki Bród (gmina Giby – 250 tys. zł dotacji), czy w Zaskrodziu (gmina Kolno – 500 tys. zł dotacji). 

Duży projekt infrastrukturalny zrealizuje także Miasto Wysokie Mazowieckie. Samorząd zainwestuje w sieć wodociągową w drodze krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez miejscowość. Z budżetu województwa na ten cel samorządowi przyznano 1,2 mln zł.

Informacje o dotacji udzielonej Miastu Wysokie Mazowieckie, takie same zawiera tekst

Remonty i przebudowy budynków szkolnych i gminnych

To kolejna duża grupa dotowanych inwestycji. Generalnie wyremontowany zostanie m.in. budynek szkoły podstawowej w Kuleszach Kościelnych  - 350 tys. zł dotacji, a rozbudowany szkoły tego samego stopnia w Poćkunach (dotacja 500 tys. zł). Gmina Dobrzyniewo Duże zbuduje salę sportową w Fastach z dofinansowaniem 600 tys. zł.

Dzięki decyzji radnych, termomodernizację przejdą dwa gminne budynki – w Krasnopolu i Szypliszkach. Gminy otrzymały dotacje w wysokości odpowiednio: 250 i 200 tys. zł.

Milionowa dotacja trafi do Powiatu Zambrowskiego na dofinansowanie budowy i doposażenia oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej w tamtejszym szpitalu powiatowym.

Informacje o dotacji udzielonej na utworzenie oddziału neurologii w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie, takie same zawiera tekst

W tym roku inwestycje samorządów terytorialnych z naszego regionu zostały dotowane z budżetu województwa kwotą ponad 21,7 mln zł.

W załączniku tabela z informacjami dotyczącymi dotacji dla samorządów przyznanych podczas XXX sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Małgorzata Sawicka

fot. Piotr Babulewicz

W załączniku znajduje się kilkanaście grafik prezentujących kwotę dofinansowania oraz podstawowe informacje o dotowanych projektach. Tabelka z analogicznymi informacjami znajduje się również w załączniku (pliki do pobrania).

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook