Dodana: 15 marzec 2019 14:20

Zmodyfikowana: 16 marzec 2019 21:07

VII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Informujemy, że VII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115. Początek obrad o godz. 12.00

Ilustracja do artykułu 6 sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego-04.jpg

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania sali konferencyjnej Nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego imienia Krzysztofa Jakuba Putry.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku.
9. Rozpatrzenie Raportu z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018 ” w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Podlaskiego w prawo własności tych gruntów.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
15. Rozpatrzenie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.

16. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.
17. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.
18. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 18 lutego 2019 r.
20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

21. Wolne wnioski, informacje.
22. Zamknięcie sesji.

 

 

facebook