Dodana: 11 styczeń 2019 08:58

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 08:58

V sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Zapraszamy na V sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbędzie się dnia 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115.

Ilustracja do artykułu sejmik 20.12-15.jpg

Początek obrad o godz. 11.00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

7. II czytanie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2019 rok.
- przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego oraz projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych.
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041.
b) budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2019.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej Statut Województwa Podlaskiego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

11. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

12. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 11 grudnia 2018 r.

13. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

14. Wolne wnioski, informacje.

15. Zamknięcie sesji.

 

Pliki do pobrania

facebook